Formel 4 – Alla snabbare upp 'på banan'.

Kund: Europeiskt tjänsteföretag

Land: Norden

Produkt: Finansiella lösningar

Bakgrund: Företaget arbetar målinriktat sedan en tid tillbaka med att öka antalet nöjda kunder inom både privat- och affärssegmenten – framför allt genom att gå från produktförsäljning till att erbjuda kundanpassade helhetslösningar. Man ser framför sig en starkt ökad konkurrens på marknaden med en mängd nya nisch-företag. Ny organisationstruktur har etablerats och består av ett ökat antal lokalkontor (25) med totalt 400 medarbetare. Ett stort antal nya chefer och medarbetare har rekryterats som ett led i den strategiska förändringen som man strävar efter.

På grund av olika förutsättningar har lokalkontoren kommit olika långt när det gäller implementeringen av den nya inriktningen. Ledningen tycker att utvecklingen går för sakta, och ber K32 komma med förslag till lösning på hur alla ska 'komma snabbare upp på banan'.

Hinder: Fysiskt spridd organisation med en blandning av nya och 'gamla' medarbetare. Inslag av kulturskillnader görs sig påminda och en ganska hierarkisk organisation som av hävd inte är van att arbeta med proaktiv marknadsföring och försäljning.

 

 

Insikt: Det är medarbetarna och deras sätt att arbeta med sina kunder som ska utvecklas till en stark konkurrensfaktor – vilket alltså blir svårare för konkurrenterna att kopiera än själva produkterna och tjänsterna.

Utmaning: Finna en lösning som på ett lustfyllt sätt bidrar till snabbare förändringstakt samt ökad kompetens för att kunna agera på 'det nya sättet'. Och samtidigt bidra till att skapa en kultur av effektiv kommunikation mellan chef och medarbetare – samt mellan de 20-tal spridda enheterna.

Resultat: K32 tar fram ett kundanpassat lösningsförslag för implementering av nya strategier i större organsiationer. Projektet genomförs under en 3-månaders period och involverar alla chefer och medarbetare, och ger

  • ökad kompetens inom försäljning och kundrelationer
  • högre kvalitet i kommunikation mellan individ och lokala enheter
  • en kultur av regelbunden dialog mellan olika enheter, funktioner och roller

Projektet kan genomföras till en mycket låg investering per medarbetare – och förändringstakten påskyndas avsevärt.

Mer Formler >>

     
 
© K32 2004
Sidan uppdaterad: 2005-08-10
Webbdesign: C&E Webbguru