Formel 3 – Ökad självkänsla, högre servicegrad.

Kund: Informationsföretag

Land: Sverige

Tjänst: Marknadsdatabaser

Bakgrund: Företaget har under många år haft en unik position i Sverige. Nu upplever man hårdnande konkurrens från nya aktörer och genomför därför en omorganisation för att möta konkurrensen.

Fokus för uppdraget blir: Förändra synen på försäljning och öka säljarnas självkänsla för att bättre kunna möta den hårdnande konkurrensen.

Hinder: Även en väl genomtänkt omorganisation som syftar till ökad kundorientering kan ta mycket kraft i anspråk, och det kan lätt bli för mycket 'internfokus'.

 

 

 

Insikt: En motiverad säljorganisation med tydliga mål kring VART vi ska och VARFÖR gör jobbet och förändringen roligare – vilket även kunderna märker.

Utmaning: Att förändra inarbetade mönster med bibehållen fart framåt i verksamheten.

Idén: Rådgivning för ledning. Utveckling och genomförande av anpassad träning för säljorganisationen i enlighet med nya mål och strategier.

Resultat: K32 har tydliggjort vikten av koppling mellan företagets utmaningar och metoder i säljarbetet.

Företagets kunder säger spontant att säljarna nu håller mycket hög servicegrad.

Metoder: Seminarier. Rollspel med presentationer och Dialogmöten.

Mer Formler >>

     
 
© K32 2004
Sidan uppdaterad: 2005-08-10
Webbdesign: C&E Webbguru