Formel 1 - Växtvärk

Kund: Privat gymnasieskola

Land: Sverige

Produkt: Efterfrågad anpassad gymnasieutbildning

Bakgrund: Kraftig ökning av elevtillströmning där skolans egen organisation inte hunnit med. Skolans ledare och medarbetare beskriver sina problem i form av otydlig organisationsstruktur, oklara roller och ansvar samt brister i verksamhetsstyrningen. Man anser att den gemensamma värdegrunden är svag.

Fokus för uppdraget blir: Ledningsgruppens uppdrag och arbetsformer. Verksamhetsinriktning, mål och strategier. Skapa struktur för organisation och målområden. Finslipa den gemensamma värdegrunden.

Hinder: Interna motsättningar, svårigheter att samla berörda.

 

 

 

 

Insikt: För en snabbt expanderande verksamhet, liten som stor, är det en utmaning att hinna med att utveckla de interna systemen för 'ordning & reda' parallellt med ordinarie verksamhet.

Utmaning: Skapa samsyn och gemensam vilja att utveckla verksamhet och ledning.

Idén: Struktur och metod , göra problem och hinder synliga. Utveckla det som fungerar bra och ge stöd för eget arbete. Gemensamt arbete med all personal kring gemensam värdegrund.

Resultat: Ny struktur och arbetsformer för ledning. En ny organisationsstruktur med roll- och ansvarsbeskrivningar. Utmejslad gemensam värdegrund. Implementering av den nya arbetssätt och den gemensamma värdegrunden.

Metoder: Dialogmöten, Workshops , Individuell Coaching och Metodlåda.

Mer Formler >>

     
 
© K32 2004
Sidan uppdaterad: 2005-08-10
Webbdesign: C&E Webbguru