KONSULTPROFILER

Helena Åberg har mer än18 års erfarenhet av linjechefsbefattningar inom både produkt- och tjänsteförsäljning och av utveckling av kompetensprogram inom Försäljning och Marknad.

Fokus under åren har varit att få säljstyrkor och övriga medarbetare att gå från produktorienterad försäljning till lösningsbaserad. Kundfokus och värde för kunden har varit de viktigaste ledorden i utvecklingen av säljare och säljledning. Arbetet har under alla år innefattat, förutom ledning och planering, att själv arbeta aktivt med försäljning och att genomföra förändringar genom utbildning och coaching med olika metoder.

Kenth Karlsson har de senaste 20 åren arbetat med kompetensutveckling i olika roller som utbildningschef, seniorkonsult, produktledare och projektledare.

Kenth fokuserar i sitt arbete på att skapa dialog kring utveckling. Att få med medarbetare i ett förändringsarbete som utvecklar kompetens och affärsverksamhet. Kenth har ofta anlitats som facilitator vid affärskritiska möten som produktlansering, scenarioplanering, partnerskapslösningar, processimplementering. Kenth har utvecklat och genomfört träning för säljteam som genomförts i 32 länder för ca 4 000 säljare.

Kenths styrka är förmågan att snabbt förstå behov och hitta kreativa och användbara lösningar på problem.

Idag arbetar Kenth med kunder som efterfrågar stöd i affärsplanering, utveckling av tvärfunktionell samverkan och stöd för effektiva och kreativa möten.

 

 

Birgitta Engardt  har lång erfarenhet från förändringsarbete - både som chef, seniorkonsult och från styrelsearbeten.

Birgitta har arbetat med medelstora och stora organisationer inom energi, finans, IT, telekom, sjukvård och idrottsrörelsen. Ett primärt inslag har varit individers och verksamheters förflyttning mot en ökad affärs- och kundorientering. Birgittas expertkunskaper är analys och problemidentifikation, förslag till lösningar samt projektledning.

Utöver detta har Birgitta framgångsrikt givit stöd till ledningar och chefer i förändringsarbetet.

Som anställd på Ericsson utvecklade och drev Birgitta under fem år koncernens marknadskommunikation. I sju år drev hon strategisk kompetensutveckling av Ericssons medarbetare runt om i världen.

Per Henningsohn har lång erfarenhet av försäljning. Per har varit ekonomichef, säljchef, KAM, säljledare och säljare inom framförallt media, kommunikation och distribution. Per har stor internationell erfarenhet och av arbete från både den privata och offentliga sektorn. Per har utvecklat flera större utbildningsprogram inom telekom, informationstjänster och fastighetsrådgivning.

Pers styrka när det gäller utbildningsprogram är att hitta optimala och anpassade lösningar. Idag arbetar Per med bl.a klienter som efterfrågar Vinnande Offerter, Säljutveckling, Säljcoaching och Förhandling. Allt för att skapa bättre kundförståelse och ökat affärsmannaskap. Per är idag en av pionjärerna i Sverige när det gäller att utnyttja kundernas köpprocesser som säljfönster samt hur arbeta med konsultativ försäljning.

     
 
© K32 2004
Sidan uppdaterad: 2005-08-10
Webbdesign: C&E Webbguru